วิธีสร้างแรงบันดาลใจและสร้างโมเมนตัมให้พนักงานของคุณ

933

มีองค์ประกอบหลายอย่างที่มีความสำคัญในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า ลูกค้า การตลาด แต่อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้ใครเลยก็คือพนักงานหรือทีมงานนั่นเอง แต่ละคนก็มีหน้าที่แต่งต่างกันออกไปทำให้การเข้าใจภาพรวมของบริษัทหรืองานที่ทำอยู่ก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้ เพราฉะนั้นหน้าที่ที่สำคัญของผู้นำเลยก็คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของพวกเขาและชักจูงให้ทุกคนเข้าใจในเป้าหมายของงานที่ทำ แต่จะทำยังไงดีล่ะ? ลองมาอ่านบทความนี้ดูครับ

1. รีเซ็ต

ในการวิ่งแข่ง ก่อนที่คุณจะไปที่จุดสตาร์ทคุณต้องยืดตัว วอร์มร่างกายและกำจัดความเจ็บปวดหรืออาการบาดเจ็บจากการแข่งขันครั้งก่อนให้หมดไปหากคุณต้องการชนะ ในทางธุรกิจสิ่งนี้ก็เหมือนกับการทบทวนความล้มเหลวหรือความผิดพลาดจากธุรกิจเดิม ทบทวนประสบการณ์ในการจ้างงานหรือไล่คนงานออก ทบทวนผลงานและแนวคิดที่ผ่านมา

กุญแจสำคัญในที่นี้คือการถอดบทเรียนและอย่าปล่อยให้ความคิดลบหลงเหลือในใจคุณขณะที่คุณกำลังก้าวไปข้างหน้า ถ้าต้องการสร้างแรงบันดาลใจหรือจะกระตุ้นพนักงาน จิตใจของคุณต้องปลอดโปร่งและปราศจากความคิดด้านลบเสียก่อน นี่เปรียบเสมือนการรีเซ็ตจิตใจของคุณก่อนที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่น

2. จัด Kick-off calls (การประชุมเริ่มงาน)

การจัดการประชุมเริ่มงานเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อตั้งเป้าหมาย กำหนดวัตถุประสงค์ และสร้างแรงบันดาลใจ มันสำคัญมากๆ โดยเฉพาะช่วงที่ทุกคนกำลัง work from home กันในขณะนี้ ในการประชุมควรบอกพนักงานก่อนประชุมถึงความสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เพื่อสร้างภาพในหัวของพนักงานและกระตุ้นอารมณ์ให้การประชุมน่าสนใจ การที่พนักงานได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่างานข้างหน้าจะส่งผลกระทบอะไรต่อตัวลูกค้าและตัวพวกเขาเองนั้น จะทำให้พวกเขามีความตั้งใจในการทำงานถือว่าเป็นการสร้างโมเมนตัมหรือแรงขับเคลื่อนที่ดีก่อนที่จะเริ่มงาน มันทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานมากขึ้น คุณต้องเป็นคนเติมพลังให้กับพนักงานของคุณ ทำตัวให้มีพลังงานเอ่อล้นใช้เสียงพูดให้ดูตื่นเต้นและถ่ายทอดพลังเหล่านั้นไปสู่พนักงานของคุณให้ได้

3. เช็คชีพจรของทีมอยู่เสมอ

การสร้างโมเมนตัมหรือแรงขับเคลื่อนในการทำงานไม่ใช่สิ่งที่สร้างครั้งเดียวแล้วเสร็จเลย คุณจำเป็นต้องคอยสังเกตและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโมเมนตัมของพนักงานคุณจะไม่หายไปกลางทาง ควรหาเวลาประชุมหรือพูดคุยกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ในการทำอย่างนี้เป็นการเช็คอีกครั้งว่างานมีปัญหาอะไรไหม? ปัญหาที่มีเกิดจากอะไร? เกิดจากเป้าหมายไม่ชัดเจน? หรือสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ดี? คุณจะสามารถรู้ได้ว่าพลังงานของพนักงานคุณหมดไปกับอะไร งานไหนที่หนักไปก็หย่อนลงมา ตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในการทำงานออก

มีคำพูดในเชิงธุรกิจว่า “สร้างคลื่นแล้วขี่มันซะ” เริ่มทำตามขั้นตอนข้างบนเพื่อสร้างคลื่นขึ้นภายในธุรกิจของคุณสักวันคลื่นลูกนั้นจะใหญ่จนคุณคาดไม่ถึง

ที่มา : Inc