ผลลัพธ์ที่ดี เริ่มจากทัศนคติที่ดี

11764

ทัศนคติเปรียบเหมือนแว่นตาที่คุณสวมใส่ไว้มองโลกรอบตัว เป็นรากฐานของทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวในชีวิต มันสามารถสร้างและทำลายคุณได้ในเวลาเดียวกัน ถึงแม้ทัศนคติจะเป็นสิ่งที่คอยควบคุมทิศทางชีวิตของคุณ แต่ข่าวดีก็คือ คุณเองนั่นแหละ “คือผู้ที่ควบคุมทัศนคติของตนเอง”

ทัศนคติคือตัวกำหนดความรู้สึกของคุณ ที่มีต่อคนและสถานการณ์รอบข้าง เป็นเหตุให้คุณกระทำในสิ่งที่ต่างกันออกไป ซึ่งแน่นอน ว่าย่อมจะได้รับปฏิกิริยาตอบกลับมาจากคนรอบข้างด้วย ทัศนคติที่คุณมีต่อสิ่งรอบตัวเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะถูกมองด้วยทัศนคติแบบไหนตอบแทน ดังนั้นจงคิดบวกเข้าไว้ แล้วคุณก็จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมา และในทางกลับกัน แค่คุณคิดลบก็ทำให้คุณล้มเหลวก่อนจะเริ่มลงมือทำเสียด้วยซ้ำ  สรุปง่ายๆ ก็คือ คิดเช่นไรก็จะได้รับผลตามมาเช่นนั้นนั่นเอง

ทัศนคติเชิงลบมาจากไหน?

ทัศนคติเชิงลบเกิดจากการที่เรามีความคิดลบอยู่บ่อยครั้ง จนมันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึก กลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา และติดเป็นนิสัยถาวร คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่า คุณมีทัศนคติเชิงลบเพราะมันอยู่กับคุณมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานาน การมีทัศนคติเชิงลบจะกระตุ้นให้คุณคาดหวังแต่ความล้มเหลวและภัยพิบัติในชีวิต และความคาดหวังดังกล่าวนี่แหละที่ดึงดูดความล้มเหลวและภัยพิบัติเข้ามา จนคุณไม่อาจหนีพ้น

มันจะกลายเป็นวงจรที่ไม่จบสิ้น คุณคิดถึงแต่สิ่งแย่ๆ – ทำให้ได้รับแต่สิ่งแย่ๆ ซึ่งนั่นก็ยิ่งไปเสริมความคิดลบที่มีอยู่ก่อนแล้ว ทำให้คุณยังคงคิดถึงแต่สิ่งแย่ๆ และได้รับแต่สิ่งแย่ๆ ต่อไปอีก แล้วคุณจะเปลี่ยนแปลงความคิดและสร้างทัศนคติเชิงบวกได้อย่างไร?

แล้วเราจะแก้มันได้ยังไง?

ไม่มีสิ่งมีค่าใดจะได้มาง่ายๆ โดยปราศจากความพยายาม  คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจนถึงจิตใต้สำนึกเพื่อจะสร้างทัศนคติใหม่ ทำอย่างไรน่ะหรือ? วิธีการก็คือ ให้คุณวิเคราะห์ความคิดทุกอย่างที่คุณมี ค่อยๆ แยกเอาความคิดในแง่บวกออกมา จนการคิดบวกกลายเป็นนิสัยติดตัวของคุณ  มันคือการแทนที่นิสัยเก่า ด้วยนิสัยใหม่ที่ดีกว่าเดิม เหมือนกับการเลิกสูบบุหรี่ ด้วยการออกกำลังกายนั่นเอง คุณไม่สามารถเลิกคิดในแง่ลบได้ในทันทีทันใดหรอก แต่จะต้องค่อยๆ แทนที่ความคิดเหล่านั้นด้วยความคิดบวก

หลายคนอาจแย้งว่า “อ้าว แต่สถานการณ์แย่ๆ มันคือความเป็นจริงที่เราต้องเจออยู่ทุกวันนิ”
ถ้าคุณคิดเช่นนั้น คุณคิดผิด  จริงอยู่ที่สถานการณ์ต่างๆ คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต แต่ตัวชี้วัดสถานการณ์เหล่านั้นคือทัศนคติของคุณต่างหาก  ชีวิตจะดีหรือร้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดกับมันอย่างไร?

ถึงเวลาแล้วที่คุณควรจะรู้ว่า คุณมีพลังในการควบคุมความคิดและความรู้สึกของตัวเอง ไม่มีใครในโลก ที่จะมาควบคุมความคิดของคุณได้ นอกจากว่าคุณปล่อยให้เขามามีอิทธิพลเหนือคุณ

จงออกแบบทัศนคติและความคิดด้วยตนเอง แล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็ย่อมจะเป็นไปดังที่คุณปรารถนาเช่นกัน

 

แหล่งที่มา : Success