เกี่ยวกับเรา

SUMREJ.COM – ประสบความสำเร็จ

สวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้บริการในเว็บไซต์ของเรา เว็บประสบความสำเร็จเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ การทำธุรกิจ ผู้ประกอบการ การพัฒนาตัวเอง และการสร้างแรงบันดาลใจ

นิยามของประสบความสำเร็จ

เราได้นิยามคำว่าประสบความสำเร็จไว้ว่า “ประสบความสำเร็จ หมายถึง การก้าวไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่คุณได้ตั้งไว้ในแต่ละช่วงของชีวิตของคุณได้สำเร็จ”

เราสร้างเว็บนี้ขึ้นมาเพื่อใคร? และเพื่ออะไร?

เว็บประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่มีความใฝ่ฝันที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต เราเชื่อว่าภายในส่วนลึกของจิตใจของทุกๆคนล้วนมีความใฝ่ฝันและมีเป้าหมายในชีวิตที่จะต้องก้าวไปให้ถึง และหากจะกล่าวว่าการประสบความสำเร็จนั้นคือความสุขอย่างหนึ่งก็คงไม่ผิดแปลกไปนัก เพราะผลลัพธ์ของการประสบความสำเร็จนั้นคือ บรรลุความสุข
เราสร้างเว็บประสบความสำเร็จขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งปันทั้งความรู้ ความสุข แนวคิด และแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณ เราจะเป็นเสมือนคู่มือที่สำคัญให้กับคุณ ในการนำพาคุณก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ และการที่คุณมีคู่มือที่ดี หรือมีเครื่องมือที่ดีอยู่ในมือ เท่ากับว่าคุณได้ก้าวเดินมาถึงครึ่งทางของเส้นชัยแล้ว เราขอเป็นกำลังใจให้กับคุณ และขอให้คุณต่อสู้ฝ่าฟันกับนานาอุปสรรคจนพบกับความสำเร็จที่คุณนั้นแสวงหา

ข้อสงวนสิทธิ์

การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดใน Sumrej (เว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น) เป็นเพียงการให้ บริการ แจ้งข่าวสาร และความรู้ด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น ดังนั้น Sumrej ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องและรับผิดชอบเนื้อหาใน Sumrej ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล, ภาพ, ลิงก์ ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ Sumrej จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อความหมาย หรือ แง่มุมต่างๆ เพื่อการค้า การคาดการณ์ และการใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งโดยเฉพาะ Sumrej มีสิทธิทุกประการในการระงับและ งดการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิบอกกล่าวล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

Sumrej ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซต์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต เราจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที