3 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะช่วยพัฒนาตัวคุณไปข้างหน้า

13340

บ่อยครั้งที่เรามักให้ความสำคัญกับข้อบกพร่องหรือความล้มเหลวในชีวิตมากจนเกินไป แต่อย่าลืมว่าความสำเร็จในชีวิตก็เป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้กันเลย ดังนั้น เราจึงควรจะให้ความสำคัญทั้งสองอย่างควบคู่กันไป พร้อมกับปรับระบบวิธีคิดให้เป็นไปในเชิงบวกอยู่เสมอ ปรับเรื่องลบ ๆ ให้กลายเป็นบวก ปรับจากการบั่นทอนตนเองให้เป็นการส่งเสริมและผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าแทน โดยทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

สังเกตพัฒนาการของตัวเอง

คุณสังเกตไหมว่าตัวเองทำอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างจากกิจวัตรประจำวันเดิม ๆ เมื่อเดือนก่อน หกเดือนก่อน หรืออาจจะหนึ่งปีก่อน?

การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ดีเพียงครั้งหรือสองครั้งไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่การพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันต่างหากที่เป็นเรื่องยาก เพราะคนเรามักจะเผลอกลับไปใช้ชีวิตและทำพฤติกรรมเดิม ๆ เสมอ ดังนั้น จงตั้งเป้าหมายใหม่ ๆ และตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอว่าเรามีพัฒนาการเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างหลังจากเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเอง ดีขึ้นไหมหรืออยู่กับที่ เพื่อสร้างพลังใจและความภูมิใจให้คุณก้าวต่อไปในทุก ๆ วัน

นึกถึงผลลัพธ์ดี ๆ เอาไว้

ไม่ว่าคุณจะทำอะไร จงวาดภาพความสำเร็จและประโยชน์จากสิ่งที่คุณกำลังทำไว้ในใจเสมอ

มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ร่มชูชีพถูกผลิตขึ้นเป็นจำนวนมหาศาล และในมุมมองของคนงานผลิตร่มเหล่านั้น นี่ถือเป็นงานที่แสนน่าเบื่อมาก พวกเขาต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหน้าเครื่องจักรนับสิบชั่วโมงต่อวัน เย็บผ้าที่ไร้สีสันจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเพื่อให้ได้ผ้าผืนใหญ่สำหรับร่มชูชีพ แต่เหล่าคนงานทั้งหลายจะถูกเตือนให้ระลึกอยู่เสมอว่า ทุกฝีเย็บจากแรงงานของพวกเขาล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตผู้คน ซึ่งหนึ่งในนั้นอาจเป็นสามี พี่ชาย หรือลูกชายของพวกเขาก็เป็นได้ ดังนั้นถึงแม้ว่างานจะหนักและจะใช้เวลาเนิ่นนานขนาดไหน พวกเขาก็รู้ดีว่างานที่ตนทำนั้นล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างมากมายมหาศาล

เช่นเดียวกันกับงานของคุณ ทุกการกระทำที่คุณทำย่อมส่งให้เกิดผลประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่นว่า มันอาจช่วยยกระดับชีวิตของคุณและผู้คนมากมายได้ในอนาคต นี่จึงถือเป็นคติประจำใจที่ทำให้เรามองข้ามความน่าเบื่อของงานไปได้

จัดวางกิจวัตรประจำวันอย่างมีพัฒนาการ

พยายามจัดการกิจวัตรประจำวันที่จะส่งเสริมคุณไปในทางที่ดีขึ้น และลดละสิ่งที่จะบั่นทอนตัวเองลง เพื่อให้คุณทำอะไรต่าง ๆ ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แทนที่จะเอาแค่นึกถึงกิจวัตรเดิม ๆ ที่ต้องทำ ลองท้าทายตัวเองโดยเพิ่มกิจวัตรใหม่ ๆ สร้างวินัยใหม่ ๆ ที่ส่งผลดีต่อตัวเราเข้ามาแทน ไม่ว่าจะด้านสุขภาพ การงาน หรือชีวิตประจำวันก็ตามที เพราะยิ่งคุณสามารถควบคุมและบังคับตัวเองได้มากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากเท่านั้น

Source : Success