3 สิ่งสำคัญที่มีผลต่อ “การฝึกฝนตนเอง” ให้ประสบความสำเร็จ

12608

“ไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองทำได้ หรือทำไม่ได้ คุณก็คิดถูกทั้งนั้น” – เฮนรี ฟอร์ด (Henry Ford)

คำคมดังกล่าวนี้ คือคำคมอันแสนเฉียบคมโดย Henry Ford ผู้ก่อตั้งบริษัทรถยนต์ Ford ปัจจุบันนี้ มีโครงการวิจัยชิ้นใหม่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (the National Science Foundation: NSF) ที่นำเสนอข้อมูลพิสูจน์ว่าคำคมดังกล่าวของ Ford นั้นเป็นความจริง

งานวิจัยมุ่งเน้นไปที่ กลุ่มนักศึกษา โดยศึกษาปัจจัยที่ทำให้พวกเขามีผลการเรียนดี และเรียนจนสำเร็จการศึกษา โดยทีมวิจัยชี้ว่ากฎของ Henry Ford ที่ว่า การเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของตัวเองนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากกว่า

และนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยดังกล่าว รวมถึงวิธีนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ไม่ว่าคุณผู้อ่านจะยังเรียนอยู่หรือเรียนจบแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

การศึกษาจากหลากหลายงานวิจัย – งานวิจัยในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักจิตวิทยา 12 คน เหล่าด็อกเตอร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และการระดมสมองในสถาบันวิจัยมากมายทั่วสหรัฐฯ โดยพวกเขาได้นำงานวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับ นักศึกษากับความสำเร็จ จำนวนรวม 61 ชิ้น มาศึกษาทบทวนอีกครั้ง

จากผลการวิจัย พบว่ามีสามปัจจัยหลักๆ ที่ช่วยนำเราไปสู่ความสำเร็จได้ หากไม่นับเรื่องของความมีวินัยและปัจจัยอื่นๆ อย่างคะแนนสอบหรือฐานะทางสังคมของตัวผู้เรียน

1. การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ปัจจัยแรกสุด คือ การที่นักศึกษารู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งและเข้ากับสังคมที่มหาวิทยาลัยได้ดี อ้างอิงจากหนึ่งในผู้ร่วมวิจัยอย่าง Fred Oswald ศาสตราจารย์ภาคจิตวิทยาของ Rice University และจากงานวิจัยที่นำมาศึกษาทั้งหมด 61 ชิ้น มีมากกว่า 50 ชิ้นที่พบว่า การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษานั้นจะมีผลดีต่อผลการเรียนของนักศึกษาด้วย ดังนั้นไม่ว่าคุณกำลังฝึกฝนหรือทำสิ่งใดอยู่ก็ตาม อย่าลืมที่จะคลุกคลีอยู่กับมันจนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของคุณด้วยล่ะ

2. การมีทัศนคติเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) หรือการที่เรามีทัศนคติเปิดกว้างพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นั้นสำคัญแค่ไหน เพราะสติปัญญาไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว แต่สามารถพัฒนากันได้หากมีการใช้งานคล้ายกับกล้ามเนื้อในร่างกายเรา ซึ่งการเปิดใจพร้อมรับสิ่งใหม่เข้ามานี้เองที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้เรียนอย่างมาก โดย 75% ของงานวิจัยทั้งหมด 61 ชิ้น ก็พบว่าการมีทัศนคติที่เปิดกว้างช่วยพัฒนาผลการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน

3. การมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเชื่อมั่นในตัวเอง

ท้ายสุด 83% ของงานวิจัยที่นำมาศึกษา หรือประมาณ 50-51 ชิ้นงานวิจัย วิเคราะห์โดยเปรียบเทียบจากผลการเรียนของผู้เรียน พบว่าเหล่านักศึกษาที่ชัดเจนต่อเป้าหมายและเชื่อมั่นในตนเองนั้นมักจะมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จที่วาดหวังไว้ในอนาคต และมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จมากกว่าด้วย

จงฝึกพัฒนาตนเองทั้งสามด้านนี้ แม้อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่งผลดียิ่งนัก

Source: Inc-asean