กฎ 4 ข้อที่ช่วยให้คุณมี “ชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข”

4990

ทุกอย่างในชีวิตล้วนมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มไปหมด และการจะมีชีวิตอันยืนยาวได้นั้น ก็นับเป็นเรื่องที่เกือบทุกคนนั้นต้องการ แต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ทราบอย่างจริงจังว่าสิ่งไหนที่จำเป็นสำหรับชีวิตอันยืนยาวของเรา

ดังนั้น เรามาดู 4 ปัจจัยหลัก ที่จะช่วยให้คุณสามารถดูแลชีวิตตนเองให้อยู่อย่างยืนยาวและมีความสุขได้

1. อย่าหยุดเรียนรู้

สิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตคนเราจากจุดต่ำสุดสู่จุดสูงสุดของชีวิตได้นั้น ทุกสิ่งล้วนมาจากการใฝ่เรียนรู้ทั้งสิ้น จากผลการวิจัย Grant and Glueck จากมหาวิทยาลัย Harvard ที่กินเวลามากกว่า 75 ปีในการศึกษาวิจัยนั้นพบว่า ผู้ที่ได้รับการศึกษามักมีอายุยืนยาวกว่าที่คนได้รับการศึกษาเพียงน้อยนิดเฉลี่ยถึง 10 ปี และในกลุ่มคนที่จบการศึกษาร้อยละ 6 ในเพศชายก็ล้วนมีสุขภาพที่ดีแม้อายุจะเข้าสู่ช่วงวัยชราแล้วก็ตาม

แม้การวิจัยดังกล่าวจะศึกษาเกี่ยวกับระดับการศึกษาของคน แต่ถ้าหากเราหันกลับมามองในชีวิตจริงด้วยแล้ว จะสังเกตได้เลยว่า ยิ่งเราเรียนรู้ทักษะชีวิตมากเท่าไหร่ เราก็จะมีวิธีดี ๆ มากมายที่ช่วยดูแลรักษาตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้น

2. ลดละเลิก ‘การสูบบุหรี่’ และ ‘การดื่มแอลกอฮอล์’

การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ นับเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดความความเสี่ยงของโรคต่างๆ สูง และส่งผลทำให้เสียชีวิตก่อนวันอันควรอีกด้วย รวมทั้งสามารถก่อปัญหาอื่น ๆ ที่เราคาดไม่ถึงได้เช่นกัน จากงานวิจัยพบว่า 57 เปอร์เซ็นต์ของการหย่าร้างกันของผู้เข้าร่วมงานวิจัยดังกล่าวนั้นมีสาเหตุมาจากโรคพิษสุราเรื้อรัง โดย George Vaillant ผู้ทำการวิจัยได้อธิบายว่า การดื่มแอลกอฮอล์สามารถเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาชีวิตมากมายตามมาได้ดังนั้น หากคุณอยากมีชีวิตที่ยืนยาวยิ่งขึ้น พยายามลดละเลิกสิ่งเหล่านี้ให้ได้ล่ะ

3. ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ดี และควบคุมน้ำหนัก

จากการศึกษาระบุว่าคุณอาจสามารถมีสุขภาพที่ดีได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายเลยในทุกช่วงของชีวิต การออกกำลังกายเพียงสิ่งเดียวไม่สามารถการันตีว่าคุณจะสุขภาพดีในวัยชราได้ เนื่องจากยังมีปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งสิ่งก็คือ ‘อาหารการกิน’ ยิ่งคุณทานอาหารที่มีประโยชน์สม่ำเสมอ สุขภาพคุณก็จะดีขึ้นถึงแม้จะออกกำลังกายนาน ๆ ครั้งก็ตามที ดังนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่า ชีวิตคุณจะยืนยาวได้มากขึ้นหากคุณดูแลสุขภาพของคุณในทุก ๆ วันให้ดีที่สุด

4. การมีความสัมพันธ์อันดี

การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อน พ่อแม่พี่น้อง หรือแม้แต่ญาติมิตรคนสนิท ทุกความสัมพันธ์ที่ดีล้วนส่งผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสุขในชีวิตเราอย่างมาก เพราะมนุษย์เราคือสัตว์สังคม เราจะไม่สามารถจะเติบโตขึ้นได้เลยหากปราศจากความสัมพันธ์อันดีที่เรามีให้กับผู้อื่น

 

Source: Success