การใช้เวลาในแต่ละวันของเรา คือสิ่งที่บ่งบอกถึงลักษณะมีชีวิตของเรา จากหนังสือเรื่อง "The writing Life", Annie Dilard เราทุกคนเกิดมาเพื่อการแสวงหาชีวิตที่มีความสุข แน่นอนว่าไม่มีทางลัดสู่เป้าหมายนั้นอย่...
ประสบความสำเร็จ
การตื่นนอนในตอนเช้าสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในวันนั้นของคุณได้ ถ้าตอนเช้าคุณได้ตื่นมาแบบสดชื่น คุณก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไปทั้งวัน Dr. Travis Bradberry นักจิตวิทยาชื่อดังที่ได้เขี...