9 คุณลักษณะของ “คนน่าเชื่อถือ” ที่คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง!

12862

ความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มีค่ามากเพราะมันส่งผลต่อแทบทุกเรื่อง และการได้รับความเชื่อถือจากคนอื่นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สามารถช่วยผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

“ความไว้ใจเปรียบเหมือนกาวใจที่ผสานระหว่างผู้คน ให้สื่อสารกันอย่างมีประสิทธิผล และยังเป็นรากฐานสำคัญที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ไว้ด้วย” — สตีเฟน โคเวย์ (Stephen Covey)

ซินเธีย เบซิน (Cynthia Bazin) ผู้ให้คำปรึกษาและนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ เจ้าของบริษัท SmartChic กล่าวว่า ก่อนที่เธอจะก่อตั้งบริษัทนี้ เธอได้ทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเวลา 20 ปี และสิ่งที่เธอได้เรียนรู้คือ ความไว้ใจไม่สามารถสร้างขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น หากแต่ต้องอาศัยเวลาในการพิสูจน์ แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ จริงใจอย่างสม่ำเสมอผ่านการกระทำและตัวตนของคุณเอง

หากคุณอยากจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่น ลองเริ่มที่การสำรวจการกระทำและการตัดสินใจของตัวเองในแต่ละวันดูและใช้คุณลักษณะ 9 ข้อต่อไปนี้เป็นเกณฑ์วัด แล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากขนาดไหน

1. มีความจริงใจ

โดยปกติแล้วคนทั่วไปมักอยากจะใช้เวลาร่วมกับ ‘คนที่มีความจริงใจ’ และมีจิตใจสูงส่ง เพราะคนเหล่านี้จะไม่พยายามทำตัวหรือมองว่าตนเหนือชั้นกว่าคนอื่น พวกเขาเป็นคนน่าคบหา อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้าง

2. คงเส้นคงวา

แน่นอนอยู่แล้วว่าทุกคนย่อมมีวันแย่ๆ แต่คนส่วนมากก็ย่อมต้องการพฤติกรรมที่ดีอย่างคงเส้นคงวาจากคนที่พวกเขาไว้วางใจเสมอ เพราะการกระทำที่จริงใจและการตัดสินใจที่สร้างความชัดเจนย่อมโดดเด่นในสายตาของผู้อื่น

‘ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ความยิ่งใหญ่ แต่เป็นความคงเส้นคงวา เมื่อใดที่คุณทุ่มเทเพื่อความสำเร็จอย่างไม่ลดละ เมื่อนั้นความยิ่งใหญ่ก็จะตามมาเอง’ — ดเวย์น จอห์นสัน (Dwayn Johnson)

3. มีศีลธรรม

ใคร ๆ ก็อยากเห็นหรือให้ค่ากับคนรอบตัวที่ลุกขึ้นยืนหยัดเพื่อความถูกต้อง แม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นก็ตามที 

4. เข้าอกเข้าใจคนอื่น

คนที่น่าไว้วางใจจะนึกถึงและเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ ซึ่งช่วยทำให้ผู้อื่นได้รับรู้ถึงความใส่ใจ และตอบแทนความเชื่อใจให้กับคุณได้

5. โอบเอื้ออารี

ความไว้วางใจเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับความช่วยเหลือในยามที่จำเป็นหรือยามทุกข์ ไม่ใช่แค่การใช้เวลาร่วมกันในยามสุขเท่านั้น

‘หนทางที่ดีที่สุดในการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของใครสักคน คือการให้ความเชื่อใจกับคนคนนั้นก่อน’ — เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ (Ernest Hemingway)

6. เป็นคนฉลาด ชอบสร้างความประทับใจ

คนที่ไว้วางใจได้มักพร้อมจะเปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลา พวกเขามักมองเห็นหนทางในการพัฒนาตัวเองเสมอ และด้วยเหตุนี้เอง พวกเขาจึงรู้วิธีสร้างแรงบันดาลใจ ความประทับใจ และช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ทั้งยังพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ที่ตนมีให้ผู้อื่นด้วย

7. ชอบสนับสนุนและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น

คนที่มีความน่าไว้วางใจมักหาทางสนับสนุนคนที่มีอะไรเหมือน ๆ กัน และจะเชื่อมสัมพันธ์กับคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุความเป้าหมายของตนได้สำเร็จ 

‘ความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเกิดจากความไว้วางใจและความเคารพทั้งสองฝ่าย’ — โมน่า ซัทเฟ่น (Mona Sutphen)

8. รู้จักถ่อมตัว

คนที่ไว้ใจได้จะไม่เอาตัวเองเป็นหลักในการทำงาน  เพราะพวกเขารู้ว่าการทำงานเป็นทีมย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว และการสร้างการยอมรับนับถือจะเป็นเรื่องยากหากว่าเรามักเอาความคิดของเราเองเป็นใหญ่

9. พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ

พวกเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง สนับสนุนผู้อื่น และเสียสละเพื่อผู้อื่นได้เสมอ

Source : Success