7 ขั้นตอนสรรสร้างบุคลิกภาพอันยอดเยี่ยม

9338

หากคุณต้องอธิบายนิสัยโดยพื้นฐานของคุณ คุณจะอธิบายว่าอย่างไร?  คนส่วนใหญ่มักตอบคำถามนี้ไม่ได้
หรอก เพราะลักษณะนิสัยคือ หนึ่งในองค์ประกอบอันซับซ้อนขององค์รวมทั้งหมดที่เราเรียกว่า “บุคลิกภาพ” ด้วยเหตุนี้ ไบรอัน เทรซี่ (Brain Tracy) นักพูดและนักเขียนเจ้าของหนังสือขายดีติดอันดับ เลยได้อธิบายถึงความคลุมเครือของบุคลิกภาพ และแนะนำแนวทางที่จะช่วยให้คุณสรรสร้าง บุคลิกภาพอันน่าเคารพนับถือ

1. คุณให้คุณค่ากับสิ่งใดสูงสุด?

บุคลิกภาพของคุณจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับว่า คุณได้ใช้ชีวิตตามหลักคุณค่าที่ดีหรือส่งเสริมชีวิตคุณเอง มากเพียงใด  บุคคลที่ไร้ซึ่งบุคลิกอันโดดเด่นจึงหมายถึง คนที่ไม่ให้ความใส่ใจมากพอต่อหลักยึดหรือ คุณสมบัติที่ดีต่างๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ  กล่าวคือ การยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อว่าถูกต้อง และแท้จริงนั่นแหละ คือมาตรวัดความเป็นตัวตนของคุณในปัจจุบัน

2. สำหรับคุณคำว่า “ความเป็นเลิศ” คืออะไร?

หาคำตอบว่าความเป็นเลิศสำหรับคุณมีความหมายว่าอย่างไรกันแน่ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้ “ผมตั้งมาตรฐานไว้สูงมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ทำอย่างเต็มที่ และดีที่สุดเสมอ ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด ภายใต้เงื่อนไขอะไรก็ตาม ผมมักจะผลักดันตนเองให้พัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้น อย่างสม่ำเสมอทั้งเรื่องงาน หรือความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ และจดจำเอาไว้เสมอว่า การจะเป็นเลิศได้นั้น คือการเดินทางที่ยาวนานทั้งชีวิต ดังนั้นทุกๆ วันคือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกสิ่งที่ทำ”

“ทัศนคติที่ไม่ดีคือบ่อเกิดของบุคลิกภาพอันย่ำแย่” อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

3. ดูแลจัดการพฤติกรรมของคุณ

เมื่อคุณรู้แล้วว่าตัวเองยึดถือคุณค่าอะไรในการดำรงชีวิต  คุณควรจะพัฒนาหลักการกระทำของคุณ ให้ชัดเจน ตั้งมาตรฐานเพื่อใช้ประเมินพฤติกรรมของตัวเอง รวมถึงสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในการตัดสินใจ หากคุณมีสิ่งที่ทำหน้าที่ได้เสมือนไม้บรรทัดมาวัดการกระทำต่างๆ ของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัว การงาน เพื่อนฝูง และอื่นๆ ว่ามัน “ดี” หรือ “แย่” กว่ามาตรฐานที่ควรเป็น คุณควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อจะได้รู้ว่าควรประพฤติตนต่อเรื่องต่างๆ อย่างไร

4. คุณต้องการมอบสิ่งใดให้ครอบครัว?

หากครอบครัวคือสิ่งที่มีค่าอย่างมากกับคุณ คุณก็ต้องมีภาพที่ชัดเจนว่าครอบครัวสำหรับคุณเป็นอย่างไร “สำหรับผมแล้วความต้องการของครอบครัวต้องมาก่อนความกังวลอื่นๆ  เมื่อใดก็ตามที่ผมต้องเลือก ระหว่างความสุขของตนเอง สุขภาพ และความสุขสบายของสมาชิกในครอบครัว รวมไปถึงความสนใจอื่นๆ ของผม สำหรับผมแล้วครอบครัวต้องมาก่อน”

5. แน่วแน่

การเลือกให้คุณค่ากับสิ่งที่เหลือจึงเป็นเรื่องง่ายขึ้น เมื่อรู้แล้วว่าครอบครัวสำคัญที่สุดสำหรับคุณ จนกว่าคุณจะสามารถเติมเต็มทุกความต้องการของครอบครัวคุณได้ คุณก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง และมัวแต่ไปสนใจกิจกรรมอื่นๆ ที่มีคุณค่าน้อยกว่า

6. เสริมแต่งความเป็นตัวคุณ

การนิยามสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตนั้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ เพราะมันเปิดโอกาสให้คุณได้พัฒนา และสรรสร้างบุคลิกภาพ หรือตัวตนของคุณ  เมื่อใดก็ตามที่คุณค่า เป้าหมาย ความคิด  ความรู้สึก และการใช้ชีวิตของคุณสอดคล้องกันทั้งหมด เมื่อนั้นคุณก็จะรู้สึกดี มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น  รวมถึงมีความเข้มแข็ง ความสุข สุขภาพดีทั้งกายใจ และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ คุณได้สร้างความกล้าหาญจากภายใน คุณจึงไม่กลัวเลยที่จะต้องตัดสินใจและลงมือทำสิ่งใด ชีวิตทุกด้านของคุณจะดีขึ้นได้หากเริ่มต้นใช้ชีวิตด้วยคุณค่าต่างๆ ที่คุณให้ความหมายมากที่สุด

7. เริ่มลงมือทำ

จงเขียนคำบรรยายว่าคุณให้คุณค่าต่อสิ่งใดบ้าง และเพราะเหตุใดอย่างชัดเจน และใช้มันเป็น แบบแผนในการดำเนินชีวิตอย่างมีวินัย ให้สอดคล้องทั้งในเรื่องของคุณค่า คุณงามความดี และคุณลักษณะต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อคุณมากที่สุด เพราะนี่แหละคือหัวใจสำคัญสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี

“ความรู้อาจจะทำให้คุณมีอำนาจ แต่บุคลิกภาพคือสิ่งที่นำมาซึ่งความเคารพ” – บรูซ ลี (Bruce Lee)

Source : Success