7 วิธีที่จะช่วยให้คุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ดี

3169

เวลาที่คุณทำงานเป็นทีม สิ่งสำคัญที่จะทำให้ทีมก้าวไปข้างหน้าได้ก็คือการมีผู้นำที่ดี แต่การเป็นผู้นำไม่ใช่ตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนบางคนเพียงเท่านั้น เพราะจริงๆ แล้วไม่ว่าใครก็เป็นผู้นำได้ถ้าเขามีศักยภาพมากพอ และนี่คือ 7 เทคนิคสำหรับการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ

UNclimatechange/ Flickr

1. รู้จักการทำงานเป็นทีม

จากการสำรวจเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ พบว่าองค์กรหลายแห่งต้องการคนที่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงให้ขึ้นมาเป็นผู้นำ คนพวกนี้มักจะให้ความสำคัญกับทีมของตัวเองมาก สามารถช่วยเหลือทีมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ และสร้างความสามัคคีภายในกลุ่มได้ดี

2. พร้อมที่จะเป็นผู้นำอยู่เสมอ

สิ่งที่จะทำให้คุณเป็นที่จดจำได้ก็คือ การเป็นผู้นำได้ในทุกสถานการณ์ แม้ว่านั่นจะไม่ใช่งานที่คุณต้องรับผิดชอบเลยก็ตาม การสื่อสารที่ดี และการเข้าไปช่วยคิดช่วยแก้ปัญหาให้กับทีม จะทำให้คนอื่นนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือ

3. เป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็เรียนรู้สิ่งใหม่ด้วย

การที่คุณเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษย่อมทำให้คุณเป็นที่สังเกตได้โดยง่าย แต่คุณก็ต้องคิดด้วยว่ามีสิ่งไหนที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีก และจงทุ่มเทกับสิ่งนั้นให้มากๆ ผู้บริหารมักจะชอบคนที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขั้น

4. รับฟังความเห็นและคำวิจารณ์ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง

หมั่นซักถามที่ปรึกษาว่าพวกเขามีความเห็นอย่างไรกับศักยภาพในการทำงานของคุณ อาจจะเป็นเรื่องยาก แต่สิ่งนี้จะทำให้เห็นว่าคุณจริงจังกับงาน และพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

5. แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจความต้องการของลูกค้า

คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำได้นั้นจะต้องมองเห็นหนทางที่จะพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อยู่ตลอดเวลา คุณต้องรับรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และนำมันมาปรับใช้กับสินค้าของคุณ

6. เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ดี

คนที่เป็นผู้นำนั้นต้องมีความสามารถทั้งการพูดและเขียน สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบาก ก็ต้องรู้จักพูดด้วยความหนักแน่น และไม่ใช้อารมณ์มาเป็นตัวตั้ง รวมถึงสามารถให้คำแนะนำที่ดีกับลูกทีมได้ด้วย

7. ลงมือทำ และให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

ผู้บริหารมักจะต้องการผู้นำที่ทุ่มเทให้กับบริษัทและลูกทีม การเป็นผู้นำที่ดีต้องรู้จักการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในยามขับขัน และเมื่อทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คนที่คุณควรยกเครดิตให้ก็คือทีม ไม่ใช่แค่ตัวคุณเอง สิ่งนี้จะทำให้ลูกทีมเคารพคุณด้วยใจจริง

 

Source : Success