7 ข้อปฎิบัติ ในการสร้าง “ภาวะผู้นำ” ให้กับตัวคุณเอง

26627

คุณจะทำให้คนอื่นมองคุณในฐานะผู้นำและคนสำคัญของทีมได้อย่างไร? คุณจะทำอย่างไรให้ตัวเองโดดเด่นและประสบความสำเร็จในอาชีพได้มากกว่าคนอื่น?

เพียงคุณปฏิบัติตามคำแนะนำ 7 ข้อนี้ คุณก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำของตนเอง ให้โดดเด่นออกมาจากพนักงานคนอื่นๆ เพื่อจะก้าวขึ้นตำแหน่งผู้นำได้ในอนาคต

1. ฝึกทำงานกันเป็นทีม

จากการสำรวจของ The Center for Creative Leadership’s World Leadership Survey พบว่า องค์กรต่างๆ มักต้องการผู้นำที่สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี ซึ่งคุณสามารถพัฒนาคุณสมบัติในการเป็นผู้นำของตนเองได้โดยการพยายามช่วยเหลือทีมในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เต็มที่ และสร้างความสามัคคีภายในทีมเข้าไว้นั่นเอง

2. ฝึกเป็น “ผู้นำ” ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

การเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องอาศัยตำแหน่งมาการันตี สิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็ทำให้คุณโดดเด่นขึ้นมาได้ คือ การนำทีม แม้ในงานที่ตนไม่ได้ถูกมอบหมายให้ดูแลโดยตรง ก็อาจช่วยทีมในการประสานงานให้ได้ดีขึ้น และพยายามทำงานที่ท้าทายความสามารถเข้าไว้ แล้วหัวหน้าทีมจะมองเห็นความสามารถของคุณเอง ซึ่งทำให้คุณมีโอกาสสูงมากที่จะได้รับตำแหน่งผู้นำต่อจากพวกเขา

3. เชี่ยวชาญในงานของตน แต่ก็พร้อมเรียนรู้และฝึกฝนทักษะใหม่ๆ

ทำหน้าที่ของคุณให้ดีเพื่อให้หัวหน้างานเล็งเห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอ หลังจากนั้น ให้พัฒนาทักษะหรือรับงานใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย อย่าเกรงกลัวต่อความเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ถ้าคุณแสดงออกให้เห็นว่าตัวเองเต็มใจและเก่งพอที่จะทำงานในระดับสูงขึ้นไปได้ ทั้งยังกะตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอด ไม่ว่าใครก็ต้องเล็งเห็นศักยภาพและนับถือในความสามารถของคุณอย่างแน่นอน

4. เปิดใจให้กว้าง รับฟังคำวิจารณ์ และเติบโตจากมัน

ขอคำวิจารณ์หรือคำแนะนำจากหัวหน้างานของคุณ มันอาจจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็แสดงให้เห็นว่า นอกจากคุณจะพอใจความสามารถของตนเองแล้ว คุณยังอยากก้าวหน้าในอาชีพอย่างจริงจัง และยินดีที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดด้วยเช่นกัน โดยเมื่อคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์ จงรับฟังและขอให้หัวหน้างาน อธิบายถึงแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นว่าพวกเขาต้องการอะไรจากคุณ

5. พยายามเข้าใจความต้องการผู้อื่นอย่างแท้จริง

บรรดาผู้นำไฟแรงแตกต่างจากคนอื่นๆ เพราะพวกเขามองหาวิธีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และวิธีการทำงานเสมอ โดยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการของลูกค้า หาวิธีการประหยัดต้นทุน แต่ก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าไปพร้อมกัน ซึ่งการทำเช่นนี้จะทำให้คุณถูกเล็งเห็นจากหัวหน้างานอาวุโสเพราะพวกเขาก็ได้รับประโยชน์จากคุณเช่นกัน

6. ฝึกฝนการสื่อสารให้ดี

ผู้ที่จะเป็นผู้นำในอนาคตต้องฝึกปรือทักษะการพูดและเขียนให้ดี โดยต้องสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ ได้ว่าควรทำสิ่งใดและเพราะเหตุใด รวมถึงชี้ให้เห็นอุปสรรคปัญหาในการทำงาน พร้อมแนะนำวิธีรับมืออย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา ไม่ใช่ใช้อารมณ์เป็นตัวนำ

7. ปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กร ไม่ใช่ตนเอง

หัวหน้างานต้องการพนักงานที่ซื่อสัตย์ต่อเขาและทีมงาน เมื่อคุณอยากเสนอข้อโต้แย้ง จงพยายามให้มันออกมาในเชิงบวก อธิบายว่าสิ่งที่คุณเสนอมีประโยชน์ต่อองค์กรและลูกค้าอย่างไร เและต้องยกความดีความชอบให้ทั้งทีม แล้วคนอื่นก็จะเชื่อถือในตัวคุณเพราะพวกเขารู้ว่า คุณทำไปเพื่อประโยชน์ขององค์กร ไม่ใช่แค่ตัวคุณเอง

 

Source : Success