4 เคล็ดลับในการปรับใช้ “ศักยภาพที่มี” เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จ

3495

พรสวรรค์ ความกระตือรือร้น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแรงสนับสนุน ล้วนแล้วแต่มีบทบาทต่อศักยภาพของคนเรา หากแต่คนเราจะตระหนักถึงศักยภาพของตนเองได้ ก็ต่อเมื่อเราเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่นำมาซึ่งความสำเร็จ ไม่ว่าเราจะมีความสามารถมากแค่ไหน หากเราไม่นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ มันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดที่เราควรจะไปถึงได้จริงๆ

การเลือกคิด รู้สึก และปฏิบัติตนในทุกช่วงเวลา คือตัวตัดสินว่าเรามีความสามารถจะทำอะไรได้บ้าง  และแม้ว่าบางการตัดสินใจอาจไม่ได้ดูสลักสำคัญอะไร แต่เราก็อาจหลุดออกจากเส้นทางที่ตั้งใจได้อย่างง่ายดาย และเราก็ไม่อาจเลือกกระทำในสิ่งที่ต้องการได้เสมอไป อาจเพราะมีความกลัวและความเชื่อบางอย่างขวางกั้นไว้ จึงทำให้คนเรามักไม่ตระหนักถึงความฝันของตนเองสักเท่าไหร่

แต่…ลองใช้เคล็ดลับ 4 ข้อนี้ดูสิ ไม่แน่ว่าคุณอาจจะดึงศักยภาพที่มีในตนเองออกมาใช้อย่างเต็มที่ก็ได้

 

1. การเป็นนายตนเอง

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนเรารับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตัวเองและผลสำเร็จที่ตามมา  จงเป็นผู้ขับเคลื่อนชะตากรรมของชีวิตตนเอง และสรรสร้างสิ่งที่คุณต้องการด้วยเจตจำนงค์ของตนเอง วิธีที่คุณเลือกรับมือกับอุปสรรคที่ท้าทายในชีวิตนี่แหละ จะเป็นตัวกำหนดเรื่องราวชีวิตคุณในท้ายที่สุด จงอย่าตกเป็นเหยื่อทางความคิดและอารมณ์ แต่จงลุกขึ้นมาควบคุมโชคชะตาของคุณเองให้ได้

2. รู้จักตัวเอง

การเข้าในความสามารถของตนและรู้วิธีการนำความสามารถนั้นมาใช้คือสิ่งสำคัญ ที่ช่วยยกระดับศักยภาพของคุณขึ้นได้  โดยอาจเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจคุณค่าและความเชื่อที่ยึดมั่นอยู่ รวมไปถึงสิ่งที่ตนรักและหลงใหล ลองสำรวจความคิดและความรู้สึกที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ  เฝ้าดูว่ามันมีอิทธิพลต่อการกระทำของคุณอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งหมั่นสำรวจความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเป็นประจำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไป

3. เพิ่มพลังให้กับจิตใจตนเอง

วิธีการที่คุณเลือกประพฤติตน คือส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งภายในจิตใจ ประหนึ่งลูกโป่งที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานที่มีผลกระทบต่อวิธีการที่คุณคิด รู้สึก และปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง พลังงานเชิงบวกจะทำให้คุณรู้สึกมุ่งมั่น กะตือรือล้น และกล้าหาญมากขึ้นได้ ในทางกลับกัน เมื่อพลังเชิงบวกหมดไป คุณก็มักจะเลือกกระทำสิ่งที่กัดกร่อนความสำเร็จของตนเอง  

จิตใจที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ 4 ประการ คือ สุขภาพจิต ร่างกาย ความสัมพันธ์ และสภาพแวดล้อม คุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ เสริมสร้างหรือบั่นทอนกำลังของคุณอย่างไร เช่นว่า คุณกำลังอดกลั้นกับความสัมพันธ์ที่รังแต่จะทำให้เหนื่อยล้า หรือ กำลังใช้เวลากับผู้คนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีกำลังใจ แล้วสภาพแวดล้อมที่คุณใช้ชีวิต ทำงาน เข้าสังคมนั้นมีผลต่อกระทบต่อคุณมากน้อยแค่ไหน? เป็นต้น ดังนั้น คุณต้องหมั่นทบทวนตัวเองให้มาก เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่บั่นทอนจิตใจและเข้าหาสิ่งที่เพิ่มกำลังใจอยู่เสมอ

4. เลือกที่จะเชื่อ

ความเชื่อที่คุณยึดมั่นเกี่ยวกับตัวคุณเอง และความเชื่อมั่นว่า อนาคตสามารถส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ต่างๆ กับคุณให้ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น เพราะคนที่เชื่อว่าตนเองทำได้เท่านั้นที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จสูงที่สุด เหมือนกับที่ โอปราห์ วินฟรีย์ ได้กล่าวไว้ว่า “คุณจะเป็น ในสิ่งที่คุณเชื่อ”

“คุณจะเป็น ในสิ่งที่คุณเชื่อ” – โอปราห์ วินฟรีย์ (Oprah Winfrey)

Source: Success