10 ทักษะ ที่จะนำคุณก้าวผ่านยุค “ปฏิวัติอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 4 (ปี 2020)

7732
ปฏิวัติอุสาหกรรม

อีก 5 ปี ต่อจากนี้ ทักษะที่มีความจำเป็นของกลุ่มแรงงานปัจจุบันกว่า 1 ใน 3 จะเปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ขึ้น

ภายในปี 2020 การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 จะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ ระบบหุ่นยนต์ ระบบขนส่งอัตโนมัติ ปัญญาประดิษฐ์(Artificial Intelligence, AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักร(Machine learning) อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อันล้ำสมัย เทคโนโลยีชีวภาพ และจีโนมิกส์(Genomics)

ปฏิวัติอุสาหกรรม

สิ่งเหล่านี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทำงานของมนุษย์อย่างเราๆ ซึ่งแน่นอนว่าจะมีอาชีพที่ต้องหายไป และมีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมา ทำให้แรงงานในอนาคตจะต้องปรับเปลี่ยนทักษะของตัวเองเพื่อก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

จากการประชุม The Future of Jobs ที่เพิ่งจัดขึ้นไม่นานนี้ ได้มีการประชุมถึงเรื่อง การจ้างงานและทักษะต่างๆ  รวมถึงการวางกลยุทธ์แรงงานในอนาคต

การประชุมครั้งนี้ได้ทำการซักถามเหล่าผู้บริหารงานบุคคล(CHRO) และ ผู้บริหารงานด้านกลยุทธ์(CSO) จากบริษัทระดับโลกหลายแห่ง เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 นี้ โดยเฉพาะเรื่องของ การจ้างงาน ทักษะ และการวิธีรับสมัครบุคคลตามองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก

ท็อป 10 อันดับ ทักษะงานที่สำคัญในปี 2015

 1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 2. การประสานงานกับผู้อื่น
 3. การบริหารจัดการคน
 4. การคิดเชิงวิเคราะห์
 5. การเจรจาต่อรอง
 6. การควบคุมคุณภาพ(QC)
 7. การบริการ
 8. การประเมินและตัดสินใจ
 9. การฟัง
 10. ความคิดสร้างสรรค์

ท็อป 10 อันดับ ทักษะงานที่สำคัญในปี 2020

 1. การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 2. การคิดเชิงวิเคราะห์
 3. ความคิดสร้างสรรค์
 4. การบริหารจัดการคน
 5. การประสานงานกับผู้อื่น
 6. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
 7. การประเมินและการตัดสินใจ
 8. การบริการ
 9. การเจรจาต่อรอง
 10. ความยืดหยุ่นทางปัญญา(Cognative Flexibility)

ทักษะที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคืออะไร?

ปฏิวัติอุสาหกรรม

ความคิดสร้างสรรค์ ถูกจัดอยู่ในสามอันดับแรกของทักษะที่แรงงานจำเป็นต้องมี(ในปี 2020) เนื่องจากในอนาคตจะมีการเพิ่มขึ้นของเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่ๆ และทำให้เกิดวิธีการทำงานแบบใหม่ๆ ขึ้น ผู้ใช้แรงงานจึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

หุ่นยนต์และเครื่องจักรอาจทำงานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์ในบางเรื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถเทียบเคียงเรื่องความคิดสร้างสรรค์กับมนุษย์ได้

จากลิสต์ด้านบนจะเห็นได้ว่า ในปี 2015 การเจรจาต่อรองถูกจัดอยู่ในทักษะสำคัญอันดับต้นๆ แต่พอมาในปี 2020 ทักษะนี้จะถูกลดความสำคัญลงมา นั่นเป็นเพราะเครื่องจักรจะจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และจะทำหน้าที่ในการตัดสินใจแทนมนุษย์

จากผลสำรวจของ World Economic Forum’s Global Agenda Council ในหัวข้อ “อนาคตของซอฟต์แวร์กับสังคม (the Future of Software and Society)” แสดงให้เห็นว่าเหล่านักลงทุนยักษ์ใหญ่หลายแห่ง กำลังตั้งความหวังว่าภายในปี 2026 จะมีการจัดให้เครื่องจักรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริหารบริษัท

นอกจากนี้ ทักษะการฟัง ที่เป็นทักษะสำคัญในปัจจุบัน ก็ได้ร่วงหล่นหายไปจาก 10 อันดับเช่นเดียวกัน แล้วแทนที่ด้วย ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ซึ่งไม่ได้อยู่ในท็อป 10 ของปี 2015 เลย แต่กลับสามารถขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆ ในลิสต์ปี 2020 จนกลายเป็นทักษะสำคัญที่ทุกคนต้องมีเลยทีเดียว

การเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กร อย่างในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา วงการสื่อและวงการบันเทิงของโลกก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากมาย

อย่างไรก็ตาม ในแวดวงของการเงินและการลงทุนนั้น ยังไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่มากนัก แต่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย หรือการผลิต จำเป็นจะต้องมีทักษะใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา อย่างเช่น การรู้จักใช้เทคโนโลยีให้ถูกวิธี

การพัฒนาบางอย่างก็ก้าวไกลล้ำหน้าขึ้น อย่าง ระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี Cloud  ก็ได้เข้ามามีอิทธิพลในการทำงานของเราเรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง ปัญญาประดิษฐ์(AI) การพิมพ์สามมิติ(3D Printing) และอุปกรณ์ล้ำสมัยอีกมากมาย

การเปลี่ยนแปลงไม่เคยรอคอยใคร ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้ให้ความรู้ และรัฐบาล จะต้องตื่นตัวในการช่วยเพิ่มทักษะและฝึกแรงงานทุกคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 นี้

 

Source : World Economic Forum