10 สุดยอดคำคมของ “ดาไล ลามะ” ที่จะช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจคุณ

34721

ทุกวันนี้คนเราต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกของความวุ่นวายและซับซ้อน หลายคนใช้ชีวิตมาเนิ่นนาน แต่ก็มักตั้งคำถามกับชีวิตว่า “อะไรล่ะคือความสุข?” “จุดประสงค์ของชีวิตเราคืออะไร?”  “แล้วเราใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรกัน?” ซึ่งคำถามของชีวิตเหล่านี้ องค์ดาไล ลามะ ท่านได้เคยตอบกล่าวเอาไว้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ทะไรลามะ หรือ ดาไลลามะ เป็นตำแหน่งของประมุขคณะสงฆ์แห่งศาสนาพุทธนิกายมหายาน แบบทิเบตเกลุก ซึ่งจะสืบทอดจากรู่นสู่รุ่น เพื่อเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณให้แก่ชนชาวทิเบต ปัจจุบัน เทนซิน เกียตโซ (Tenzin Gyatso) ได้รับตำแหน่งเป็นองค์ดาไลลามะ องค์ที่ 14 และเป็นผู้ที่ต่อสู้เพื่ออิสรภาพให้แก่ประเทศและประชาชนชาวทิเบตเรื่อยมา นับตั้งแต่เกิดการประท้วงครั้งใหญ่กับจีนเมื่อปี พ.ศ. 2502 จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศและประชาชนทั่วโลก องค์ดาไล ลามะได้รับรางวัลด้านสันติภาพมากมายอย่างเช่น รางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ซึ่งได้รับเป็นคนที่สองของโลก โดยคนแรกที่ได้รับคือ แม่ชีเทเรซ่า นั่นเอง

หลังจากทราบประวัติ องค์ดาไล ลามะ มาพอสังเขปแล้ว เราก็มาดูคำตอบของชีวิตและคำสอนต่าง ๆ จากท่านกันเลยดีกว่า และนี่ก็คือ 10 สุดยอดคำคมของ “ดาไล ลามะ” ที่จะช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคุณ

จุดประสงค์ของการใช้ชีวิต

“จุดประสงค์ของการใช้ชีวิตของคนเรา คือ การมีความสุข” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

จุดประสงค์ของความเป็นมนุษย์

“จุดประสงค์สำคัญในชีวิตคนเรา คือ การช่วยเหลือผู้อื่น และถ้าคุณช่วยผู้อื่นไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

การฝึกความอดทนทางจิตใจ

“ในการฝึกความอดทน ศัตรูของคุณคือครูที่ดีที่สุด” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

การยอมรับความเปลี่ยนแปลง

“จงอ้าแขนรับต่อการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าได้ทิ้งคุณค่าที่มีอยู่ในตัวของคุณ” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

การมีความรักและความเมตตาต่อกัน

“ความรักและความเมตตาล้วนเป็นสิ่งจำเป็น หาใช่สิ่งฟุ่มเฟือยไม่ หากปราศจากความรักและความเมตตาแล้ว มนุษย์ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

การมีเมตตาจิต

“หากคุณต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข จงมีเมตตา และหากคุณเองต้องการมีความสุข ก็จงมีเมตตาเช่นเดียวกัน” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

การมีทัศนคติที่ดี 

“มันเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราควรมีทัศนคติที่ดีและจิตใจที่ดีให้มากเท่าที่จะมีได้ เพราะสิ่งนี้เองที่จะก่อเกิดความสุขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อตัวคุณเองและผู้อื่นด้วย” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

ความสุขสร้างขึ้นจากตัวเรา

“ความสุขนั้นสร้างขึ้นมาเองไม่ได้ มันล้วนเกิดขึ้นได้ด้วยการกระทำของคุณเอง”  — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

ทุกศาสนามีพื้นฐานคำสอนคล้ายกัน

“ทุกศาสนาล้วนมีคำสอนพื้นฐานคล้ายกัน นั่นก็คือ ความรัก ความมีเมตตา และการให้อภัย ซึ่งสิ่งสำคัญทั้งสามสิ่งนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเราด้วย” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)

จงสร้างความสงบสุขภายในจิตใจ 

“เราไม่สามารถหาความสงบสุขได้จากโลกภายนอก ตราบใดที่เรายังไม่ได้สร้างความสงบสุขขึ้นภายในจิตใจของเราเสียก่อน” — ดาไล ลามะ (Dalai Lama)