เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตรพัฒนานักธุรกิจยุคใหม่ SBA by CMU รุ่นที่ 2 จัดขึ้นที่ภาคเหนือ!

1020

เปิดรับสมัครแล้ว! หลักสูตร SBA by CMU รุ่นที่ 2 หลังจาก SBA รุ่นที่ 1 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในภาคอีสานโดยสถาบันพัฒนานักธุรกิจ SBA ได้ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.61 ที่ผ่านมา นายทักษ์พันธ์ วัฒนะสิงห์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอเอฟซีจีและผู้อำนวยการหลักสูตร SBA จำกัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ดร.นฤมล กิมภากรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายวิทูร เลิศพนมวรรณ CEO บริษัท ไอเอฟซีจีจำกัด นายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเครือศิริปันนาวิทยากรในหลักสูตรและที่ปรึกษาหลักสูตร SBA นายชานนท์ ชิงชยานุรักษ์ ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการอบรมหลักสูตร สถาบันพัฒนานักธุรกิจ SBA ระหว่าง บริษัท ไอเอฟซีจีจำกัดกับ ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ดร.นฤมล กิมภากรณ์ กล่าวว่า ศูนย์นวัตกรรมการจัดการให้การสนับสนุนการจัดโครงการนี้โดยการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการเป็นผู้ดำเนินการและคำแนะนำในการจัดทำโครงการการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้และแนวคิดสำคัญแบบสร้างสรรค์ในทุกด้านของการทำธุรกิจยุคใหม่พร้อมไปจากการเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกคนจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัยใหม่ธุรกิจแวดวง Startup เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาเทคโนโลยีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจรวมไปถึงมุมมองวิธีคิดและประสบการณ์จริงจากบุคคลที่ประสบความสําเร็จหลักหลายท่าน

หลักสูตร SBA by CMU เป็นหลักสูตรที่ครบเครื่องเรื่องการทำธุรกิจยุคใหม่ พร้อมทั้งการพัฒนาตนเองและธุรกิจให้ก้าวทันโลก คอร์สอบรม SBA by CMU ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561 ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดและสมัครหลักสูตร SBA by CMU ได้ทาง เว็บไซต์ sbabycmu.com

SBA คืออะไร?

SBA คือหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาความรู้และแนวคิดแบบสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่ อีกทั้งช่วยเพิ่มพูนศักยภาพที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ทุกคน “จำเป็น” ต้องมี คุณจะได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิด จากประสบการณ์จริงของเหล่า Speakers ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ

ไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดแบบสร้างสรรค์ด้านธุรกิจสมัยใหม่ ธุรกิจแวดวง Startup เทคโนโลยีใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามา เทคนิคการใช้สื่อ Social Media ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ การทำการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การมีความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ เทคนิคการขึ้นพูดในที่สาธารณะ รวมไปถึงมุมมองวิธีคิดและประสบการณ์จริงจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จหลากหลายท่าน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ จากเหล่า Speakers ระดับเทพ!

Startup Talk, Tech Talk, Money Talk, Marketing Talk, Creative Talk, Real Estate Talk, Inspire Talk, Thailand Talk, Personality Talk และท็อปปิคอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้ง Q&A แบบใกล้ชิด

เปิดรับสมัคร #SBA รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2018 นี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ :
Website : www.sbabycmu.com